1. Introduksjon

Generelle vilkår og betingelser for selgere (som man godkjenner ved opprettelse av konto) gjelder for levering av tjenester på Smilepris.no til selgere.


2. Definisjoner 

"Avtalen" er disse generelle vilkår, vedlegg og Smilepris Markedsplass retningslinjer. 

“Du” og “Selger" på  Smilepris Markedsplass er en betalende abonnent.

“Vi” og "Smilepris Markedsplass" er Denstorenettbutikken.no AS. 

"Medlemskap" er et abonnement.

"Smilepris.no" og  "Nettstedet"  er en markedsplass hvor det omhandles varer.


3. Selger har rett til å velge hvilke produkter man ønsker å selge (lovlige produkter som tilfredsstiller norske lover og regler)

Som selger har du full rett til å velge hvilke produkter du ønsker å selge fra de leverandørene vi samarbeider med. (lovlige produkter som tilfredsstiller norske lover og regler). Vi bistår med opplæring i form av elektroniske håndbøker og forhåndsinnspilte video.

For å unngå at alle, eller størsteparten av Smilepris selgere velger/bestiller de samme varene, har vi laget et system som vil sørge for at de samme varene ikke blir bestilt av alle, men heller et moderat antall selgere. Dette systemet er basert på “førstemann til mølla”-prinsippet. Dette er grunnen til at vi oppfordrer potensielle “tidlig interesserte” selgere å registrere seg som selger så tidlig som mulig og reservere produktene de ønsker å bestille i første omgang. Som selger samtykker du i å overholde denne regelen.


4. Vi bestiller og importerer varer for selger

Vi importerer dine varer og tar hånd om import formaliteter, lagerfører og gjør dine varer klare for salg.

Vi forbeholder oss retten til å nekte eller avvise å bestille bestemte produkter eller gruppe(r) av produkter hvis vi av en eller annen grunn har mistanke til at varen/produktet ikke er lovlig for omsetning i det norske handelsmarkedet. (Dette for å beskytte deg som selger, og Smilepris Markedsplass som eier av nettstedet).


5. Selgeren legger ut sine varer på Smilepris.no

Som selger, legger du ut dine varer på Smilepris.no. Vi bistår med kalkyler, opplæring og anskaffelse av bilder osv.


6. Vi besvarer alle kundehenvendelser

Vi tar hånd om kundeservice, og sørger for at alle kundehenvendelser besvares innen rimelig tid.


7. Vi behandler og sender ut alle ordrer

Vi behandler og sender ut alle ordrer innen 24 timer på alle normale virkedager. 


8. Vi behandler returer

Vi behandler returer og refunderinger.


9. Selgeren investerer i sitt eget varelager

Selger invester minimum NOK 5000,- i sitt eget varelager. 


10. Vi oppbevarer/lagrer selgerens varer i selgerens navn

Vi oppbevarer/lagrer dine varer trygt på vårt lager. Du har rett å besøke og sjekke osv.


11. Innkjøps- og salgsrelaterte kostnader 
Selger dekker innkjøps- og salgsrelaterte kostnader inkl. frakt fra vårt lager til sine kunders utleveringssted for utlevering av varer. Disse utgiftene legges til produktets kostpriser (dette kommer i tillegg til kr. 5000).


12. Merverdiavgift ved import
Selger dekker moms ved import av sine varer og får tilbakebetalt den summen innen 14 virkedager fra den datoen varen er solgt.


13. Medlemskap og medlemsavgift
Alle godkjente selgere får privilegier til å åpne en nettbutikk på Smilepris.no markedsplass og samtidig kvalifisere seg for å motta våre tjenester og samtykker i å betale en månedlig medlemsavgift på kr. 299,- pluss moms. Den første fakturaen blir sendt når den første vareforsendelsen med selgerens produkter ankommer vårt lager på Østlandet.


14. Fri lagringsplass på vårt lager

Alle godkjente betalende selgere får en lagringsplass på opptil 3 kubikkmeter (som tilsvarer en hel lagerreol på 2000x2000x600 mm, 4 hyller) på vårt lager i Norge for sine produkter.

Det er mulig å søke om større lagringsplass på vårt lager i Norge.Vi sørger for at det alltid er tilstrekkelig og god plass på vårt lager, slik at våre selgere får utvide sine virksomheter når de måtte ønske.Vi skal også sørge for at du får den beste kubikkmeter prisen for lagringsplass av dine varer.


15. Brukerkonto og tilgang til nettstedet 

Når du registrerer en brukerkonto på nettstedet, godtar du og inngår avtalen med Smilepris Markedsplass. Ved motsetninger gjelder disse generelle vilkårene før andre deler av avtalen. 
Smilepris Markedsplass (Denstorenettbutikken.no AS) eier og kontrollerer nettstedet og alle brukerkontoer. Du forplikter deg til å følge Smilepris Markedsplass sine til enhver tid gjeldende retningslinjer og regler/bestemmelser for brukerkontoer og nettstedet. Informasjonen du gir til Smilepris Markedsplass må alltid være korrekt og oppdatert. 

Du er (som selger) selv ansvarlig for all aktivitet på din brukerkonto (og for å ivareta/ha eller utøve sikkerhetstiltak mot all bruk av uautoriserte personer). 

Du er selv alltid ansvarlig for dine ansatte og konsulenter (som har tilgang til din konto). 
På eget initiativ skal du regelmessig selv sjekke for endringer i avtalen og Smilepris Markedsplass sine generelle vilkår for forbrukerne. 

Endringer gjelder fjorten (14) dager etter at Smilepris Markedsplass har kunngjort dette, for eksempel på forhandlersidene. 

Smilepris Markedsplass kan umiddelbart begrense eller deaktivere produktannonser, brukerkontoer eller din aktivitet på Nettstedet hvis du bryter avtalen, lover og regler eller Smilepris Markedsplass sine retningslinjer.
Retningslinjer for personvern
Ved å akseptere våre salgsbetingelser gir du også med dette ditt samtykke til Smilepris Markedsplass rett til å oppbevare og behandle dine personopplysninger.(konfidensielt)
Vennligst les våre retningslinjer for personvern som ligger i en link nederst på våre sider.


16. Oppsigelse

Du kan avslutte samarbeidet og legge ned nettbutikken din ved å sende en e-post til post@smilepris.no. Vi skal gjøre opp og stenge kontoen din innen 30 dager.

Smilepris Markedsplass eller du kan si opp Avtalen med øyeblikkelig virkning, hvis den andre parten på en vesentlig måte bryter sine forpliktelser i henhold til avtalen.

Vi opprettholder oss retten til å si opp selger avtalen med en måneds skriftlig varsel under normale omstendigheter. 


17. Forbudte produkter

Dette er en liste over produkter som vi ikke kan bestille (eller selge) for våre selgere, da disse produktene ikke tilfredsstiller norske lover og regler, eller som trenger spesielle tillatelser.

Vi forbeholder oss retten til å nekte eller avvise å bestille (eller selge) bestemte produkter hvis vi av en eller annen grunn har mistanke om at varen/produktet ikke er lovlig eller trenger spesielle tillatelser for omsetning i det norske handelsmarkedet, selv om varen(e) ikke er inkludert i denne listen.

Vær oppmerksom på at i nær fremtid vil vi begynne å selge dagligvarer og matvarer som er lovlig importert eller produsert i Norge. Foreløpig er ikke disse varene tillatt.

Klikk her for å se listen over forbudte produkter.


18. Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.


19. Force majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Smilepris.no eieren fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


20. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på Smilepris.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler.