Forbudte produkter

Forbudte produkter

Dette er en liste over produkter som vi ikke kan bestille (eller selge) for våre selgere, da disse produktene ikke tilfredsstiller norske lover og regler, eller som trenger spesielle tillatelser. 

Vi forbeholder oss retten til å nekte eller avvise å bestille (eller selge) bestemte produkter hvis vi av en eller annen grunn har mistanke om at varen/produktet ikke er lovlig eller trenger spesielle tillatelser for omsetning i det norske handelsmarkedet, selv om varen(e) ikke er inkludert i denne listen.

Vær oppmerksom på at i nær fremtid vil vi begynne å selge dagligvarer og matvarer som er lovlig importert eller produsert i Norge. Foreløpig er ikke disse varene tillatt.


 1. Alkohol

 2. Apparater eller stoffer som kan brukes til å håndtere eller produsere ulovlige produkter

 3. Apparater eller utstyr som kan brukes til ulovlige aktiviteter eller uautorisert omgåelse av teknisk beskyttelse

 4. Brukte produkter inkludert demo-eksemplarer

 5. Digitalt innhold for nedlasting eller avspilling

 6. Dyr, planter og andre organismer

 7. Ekte pels

 8. Fyrverkeri og eksplosiver

 9. Håndalkohol/hånddesinfeksjon

 10. Identitetsdokumenter

 11. Kjemikalier, plantevernmidler, biocidholdige produkter og andre stoffer som ikke kan selges, eller overskrider grenseverdiene for stoffer i forbruksvarer

 12. Kremen sifoner og krem patroner

 13. Laserprodukter (penner, pekere osv.)

 14. Legemidler og steroider

 15. Legemidler, veterinær- og medisinsk utstyr

 16. Lotterier og utstyr for lotteridrift

 17. Mat og dyrefôr

 18. Materiale som kan være støtende eller provoserende for etniske gruppeer, fornærmelse, baktalelse, krenkelse, trusler, ulovlig fremstilling av vold, avslører klassifisert informasjon eller personlig informasjon som er beskyttet av loven

 19. Materialer som herliggjør, nedbryter eller oppmuntrer til kriminell aktivitet eller diskriminering

 20. Munnbind

 21. Narkotikarelaterte produkter og motiver

 22. Piratkopiering eller materiale som krenker andres immaterielle rettigheter

 23. Pornografisk eller seksuelt eksplisitt materiale

 24. Produkter beregnet på profesjonell bruk, for eksempel industrielle maskiner

 25. Produkter som produseres på bestilling, for eksempel produkter som er skreddersydde

 26. Sexleketøy

 27. Squishies

 28. Tilbakekalte produkter

 29. Tjenester

 30. Tobakk, e-sigaretter og væsker for e-sigaretter (med eller uten nikotin)

 31. Valuta, mynter, sedler, verdipapirer

 32. Produkter med et varemerke, annet merke, navn eller bilde av en person (sekundær bruk) som ikke har lisens eller tillatelse fra rettighetshaveren

 33. Varer med import- eller eksportforbud

 34. Våpen og ammunisjon, virkelige leketøysvåpen og andre produkter som kan forveksles med ekte våpen

 35. Ørepiercingsmaskiner

 36. Øyevippeserum

 37. Åndedrettsvern